Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

Τι εγινε ρε παιδιά; και ο Byron συνωνομοσιολογος;

[...] Who hold the balance of the world? Who reign O'er congress, whether royalist or liberal? Who rouse the shirtless patriots of Spain? (That make old Europe's journals squeak and gibber all.) Who keep the world, both old and new, in pain Or pleasure? Who make politics run glibber all? The shade of Buonaparte's noble daring?- Jew Rothschild, and his fellow-Christian, Baring. [...]

-Canto XII / Don Juan

Και για του λόγου το ασφαλές...

http://www.gutenberg.org/cache/epub/21700/pg21700.txt

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου